POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Pacjenci!

Mając na uwadze, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO)

CENTRUM STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ STUDIO DENTICO

44-230 Bełk ul. Palowicka 2 nazwane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art.12 (Rozdział III) tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że stosuje następującą politykę prywatności w odniesieniu do Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Stomatologii Estetycznej Studio Dentico.
 2. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie w celu prowadzenia dokumentacji medycznej oraz rozliczeń z instytucjami ubezpieczeniowymi.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia świadczenia usługi przez Administratora.
 5. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 6. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prowadzenia dla prawidłowego udostępniania informacji.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeśli Państwo taką zgodę wyrazili
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
Scroll to Top